För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
 
Pressmeddelande den 19 december 2018

Jullovsaktiviteter viktiga för utsatta barn

För 100 000-tals barn och unga handlar julen inte om ljus förväntan, utan om oro och otrygghet kopplat till de vuxnas drickande. Alkoholen gör de vuxna annorlunda och främmande. Mamma blir högljudd och känslosam. Pappa tyst och farbrors kramar känns plötsligt konstiga. Samtidigt stänger skola och fritidsaktiviteter sina dörrar. Men då finns Junis och övriga IOGT-NTO-rörelsen.

Det här är barnen som lämnar julavslutningen med tungt hjärta. För dem är julen den helg då vännerna försvinner till sin familj och släkt. Dessa barn står ensamma med sin otrygghet och oro.

Men när andra håller julstängt så öppnar Junis och övriga IOGT-NTO-rörelsen sina dörrar runt om i Sverige. Som en del i kampanjen Vit jul ordnas öppna, gratis julaktiviteter helt fria från alkohol och andra droger. Över 10 000 barn och unga får därigenom möjlighet till ett jullov med värme, gemenskap och julglädje.

Förutom möjligheten att komma hemifrån en stund även under jullovet så är det också viktigt för många barn att kunna komma tillbaka till skolan och berätta om roliga saker man har gjort på jullovet, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund.

I år arrangeras mer än 200 aktiviteter under jullovet runt om i landet. Vit jul-aktiviteterna är öppna för alla barn och ungdomar som vill hitta på något kul, man behöver inte har några problem hemma.

I Södermanland arrangeras tio olika aktiviteter i Flen, Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm, inklusive fyra aktiviteter på julafton. Läs mer på www.vitjul.se/aktiviteter.

Pressbilder finns på www.junis.org/press

Kontakt: Mona Örjes, förbundsordförande Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund, mona.orjes@junis.org, 0733-83 83 42


 Pressmeddelande den 2 maj 2018

Många kommuner utan stöd för utsatta barn

Idag släpper Junis sin femtonde rapport om vilket stöd kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk. 2 648 barn till missbrukare nåddes av stödinsatser, vilket kan jämföras med de cirka 400 000 barn som växer upp i en familj med riskabel alkoholkonsumtion.

Många kommuner klarar inte sitt uppdrag att hitta och stötta de som bäst behöver hjälp, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund. Inte ens alla barn vars föräldrar finns inom beroendevården får stöd.

Viktiga yrkesgrupper som möter barn, exempelvis lärare och förskollärare, får i sin utbildning ingen eller bristfällig kunskap om hur de kan upptäcka barn och hänvisa dem till vidare stöd. Men det finns också goda exempel. I Junis rapport kan man läsa om skolsköterskor i Uppsala län som i elevhälsosamtalen lyfter in frågor om situationen hemma, och därmed ger alla elever chansen att berätta om eventuella svårigheter.

Två tredjedelar av landets kommuner har svarat på enkäten. På frågan om vad som är viktigast för att utveckla stödet till barn och unga svarar de: samverkan mellan olika instanser inom den egna kommunen.

De här barnen och ungdomarna mår dåligt nu, och de löper också stor risk för bestående problem som fysisk och psykisk ohälsa samt ett eget missbruk. Men för dem som får rätt stöd kan det gå bra. Det är därför det är så viktigt att vi vuxna har kunskap, vågar se och vågar agera, säger Mona Örjes.

Junis rapport, som i år heter ”Stöd hela vägen”, finns på www.junis.org/rapport. Där går det också att läsa enkätsvaren kommun för kommun.


Pressbilder finns på www.junis.org/press

Kontakt: Mona Örjes, förbundsordförande Junis. IOGT-NTOs Juniorförbund, mona.orjes@junis.org, 0733-83 83 42

Anna Carlsson Cheikh, förbundskonsulent Junis. IOGT-NTOs Juniorförbund, anna.carlsson.cheikh@junis.org, 0733-72 62 78


Pressmeddelande den 19 december 2017

En av fyra föräldrar tar en vit jul för barnens skull

Var tionde vuxen som annars dricker alkohol väljer alkoholfritt under julen efter att ha blivit förälder. Ytterligare 4 av 10 dricker mindre under julhelgen än vad de gjorde innan de fick barn, enligt en färsk Sifo-undersökning gjord av IOGT-NTO-rörelsen.

- Det är goda nyheter, säger Mona Örjes, ordförande IOGT-NTO-rörelsen. Vi har arbetat med kampanjen Vit jul sedan 2007, och vårt mål är att fler vuxna ska välja att fira en alkoholfri jul, för barnens skull. 

Mammorna skippar alkohol i större utsträckning än papporna under julhelgen, sedan de fått barn, 12 % bland mammorna jämfört med 6 % bland papporna. Och yngre föräldrar minskar sin konsumtion i större utsträckning än äldre föräldrar.

4 av 10, av de föräldrar som annars dricker alkohol, ser även till att någon är nykter under julhelgen ifall att det händer något.

- Det är också tydligt att enskilda människor kan påverka mer än de tror. När de väljer att ta en vit jul, blir det lättare för andra att följa efter, fortsätter Örjes.

Drygt 3 av 10 menar att de skulle dricka mindre, eller avstå helt från alkohol, om de visste att någon annan i sällskapet tog en vit jul. Mammor skulle välja alkoholfritt i större utsträckning än pappor, 29 % av mammorna jämfört med 10 % av papporna.

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo. Under perioden 27 november-10 december 2017 har ca 1000 intervjuer genomförts med män och kvinnor 16-74 år i Sverige.

Kontakt:

Mona Örjes, Styrelseordförande IOGT-NTO-rörelsen
Tel: 073-383 83 42

Laura Luna, Pressekreterare Vit Jul
Tel: 070-732 40 14

Vit jul-kampanjens syfte är att göra julen till barnens högtid, genom att: 1) få fler vuxna att välja alkoholfritt under julhelgen och 2) organisera jullovsaktiviteter så att de barn och unga som inte kan eller vill vara hemma ska ha någonstans att ta vägen när skola och fritidsaktiviteter har stängt. Kampanjen drivs av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund. www.vitjul.se


Pressmeddelande den 5 december 2017     

4 av 10 förskollärarstudenter saknar utbildning om barn i missbruksmiljö 

Fyra av tio av de som studerar till förskollärare upplever att de inte har fått någon utbildning om barn i familjer med missbruk. Det visar en ny undersökning som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, genomfört på uppdrag av IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis.

– Att förskollärarutbildningarna förbättras är helt livsavgörande för de här barnen! Alla blivande pedagoger måste i sin grundutbildning få god kunskap om hur problem i familjen, exempelvis missbruk, påverkar barn samt vad förskolan kan göra för att stödja barnet, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

Vart femte barn lever med minst en vuxen som har ett riskbruk av alkohol. Ju tidigare problem i familjen upptäcks och stödinsatser sätts in desto bättre. För barn med en förälder som missbrukar är risken att gå ut nian utan fullständigt betyg 2-3 gånger så hög som hos andra.

De studenter som fått kunskap uppger att den främst handlat om vilka åtgärder som ska vidtas när man anar att ett barn lever i en familj med missbruk, men inte hur man kan identifiera barnen. Denna bild delas av de programansvariga.

– Vi har gått igenom anmälningsplikten vi har och hur vi ska gå tillväga, däremot har vi inte gått igenom de viktiga delarna om hur vi kan identifiera samt ta upp det med vårdnadshavare tyvärr, säger en student på förskollärarprogrammet.

– Vi måste hjälpa fler barn att må bra, säger Mona Örjes. Det första steget är att förbättra förskollärarutbildningarna vad gäller barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Förskollärare är särskilt viktiga då de har stor möjlighet att upptäcka problem tidigt och de har mycket kontakt med både barn och föräldrar.


Rapporten går att ladda ner här
Pressbilder finns här

För mer information kontakta:

Mona Örjes, förbundsordförande, 0733-83 83 42, mona.orjes@junis.org
Anna Carlsson Cheikh, förbundskonsulent, 0733-72 62 78, anna@junis.org


Pressmeddelande 1 december Vit jul-ambassadör


Julen börjar i Gävle 
För andra året i rad står världens största halmbock, Gävlebocken bakom Vit jul-kampanjen och kämpar för alla barns rätt till härliga julminnen.

- Gävlebocken vill att barnen ska ha en varm, trygg och fin jul. Han vet av egen erfarenhet att fulla människor kan göra dumma saker, säger Maria Wallberg, talesperson för Gävlebocken.

I samband med Gävlebockens invigning startar även bockens egna insamling till Vit jul.
- Gävlebocken kommer att samla in pengar så att fler barn kan få en trygg och skön julmiljö. Ju längre Gävlebocken står desto fler aktiviteter kan skapas för barnen i jul, säger Maria Wallberg.

Vartannat barn upplever att vuxna förändras när de dricker alkohol. Och när mammas kramar plötsligt känns annorlunda, när fasters skämt blir omöjliga att förstå eller morfar luktar konstigt – då står inte julen längre för något tryggt.

- Jag är oerhört stolt över Vit jul-kampanjen, säger Mona Örjes, styrelseordförande för IOGT-NTO-rörelsen. Med hjälp av de pengar som Gävlebocken och andra samlar in skapar våra ideella ledare trygga och roliga jullovsaktiviteter för många tusen barn och ungdomar. Tillsammans gör vi skillnad!

Du finner Gävlebockens insamling här.


Pressmeddelande 28 november  Vit jul-ambassadör

Högst upp på barnens önskelista – tid att umgås
När julens huvudfokus flyttas från barnet till förälderns rätt att få slappna av, påminner skådespelaren, poeten och författaren Henry Bronett om att det barnen önskar sig mest är kärleksfulla föräldrar och tid att umgås.

I december skruvas ambitionsnivån upp och många vuxna vill så gärna skapa en fantastisk jul för barnen. Men krafterna räcker kanske inte till och risken är att det som verkligen är viktigt, att vara en närvarande förälder, hamnar i skymundan.
- Vi håller alla med om att julen är barnens högtid och vi är beredda att göra många uppoffringar för barnens skull. Då är det bra att komma ihåg att vad barn önskar sig mest av allt är att bli sedda och lyssnade på, säger Henry Bronett, ambassadör för Vit jul.

Sett ur ett barns perspektiv så är det inte glöggfika, städning eller ens julklappar som gör julen minnesvärd, utan de stunder vi delar med varandra.
I samband med att Henry Bronett presenteras som ambassadör så väljer han att läsa in en kort berättelse ur sin bok ”Olika som bär” (Kikkuli förlag).

- Många barn berättar att de känner sig ensamma när deras föräldrar dricker, säger Mona Örjes, styrelseordförande för IOGT-NTO-rörelsen. Det är som att den vuxne försvinner iväg. En flicka beskrev känslan när hennes föräldrar dricker som att de ger sig ut på en resa, dit hon inte kan följa med.
Länk till Henry Bronetts berättelse här.

Kontakt:
Mona Örjes, Styrelseordförande IOGT-NTO-rörelsen
Tel: 073-383 83 42
Laura Luna, Pressekreterare Vit Jul
Tel: 070-732 40 14

Kontakt med ambassadörer förmedlas via Vit juls presstjänst

Vit jul-kampanjens syfte är att göra julen till barnens högtid, genom att: 1) få fler vuxna att välja alkoholfritt under julhelgen och 2) organisera jullovsaktiviteter så att de barn och unga som inte kan eller vill vara hemma ska ha någonstans att ta vägen när skola och fritidsaktiviteter har stängt. Kampanjen drivs av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund. www.vitjul.se


Pressmeddelande Vit fredag 24 november 2017

Vit fredag – för det som inte kan köpas för pengar
Programledaren och bloggaren Kitty Jutbring reagerar mot konsumtionshetsen kring Black Friday och förespråkar en Vit fredag istället.

- Det blir bra med Vit Fredag som en motpol, det finns ju saker som inte kan köpas, inte ens på rea, eller hur? Som en trygg jul med nyktra föräldrar. Kanske med lite kreativt pyssel ihop? Säger Kitty Jutbring, ambassadör för Vit jul.

Som en del av Vit fredag delar Kitty med sig av ett DIY-pyssel (Do It Yourself) för de som vill göra en julklapp hemma. Med några enkla grepp förvandlas den gamla tröjan från förra julen till en ny, med en helt egen stil.

Vit fredag är Vit jul-kampanjens replik mot konsumtionshetsen kring Black Friday. När detaljhandeln under fredagen den 24 november sänker sina priser så väljer Vit jul att göra precis tvärtom, höja priserna på såväl fysiska julklappar som gåvobevis i gåvoshopen. Alla priser höjs med 100 kronor, oavsett vad produkten kostat innan.

- En hundralapp till Vit jul går direkt till att ordna jullovsaktiviteter så att de barn och unga som inte kan eller vill vara hemma ska ha någonstans att ta vägen när skola och fritidsaktiviteter har stängt, säger Mona Örjes, styrelseordförande för IOGT-NTO-rörelsen.

Vit juls gåvoshop finner du via denna länk.

Vit jul-kampanjens syfte är att göra julen till barnens högtid, genom att: 1) få fler vuxna att välja alkoholfritt under julhelgen och 2) organisera jullovsaktiviteter så att de barn och unga som inte kan eller vill vara hemma ska ha någonstans att ta vägen när skola och fritidsaktiviteter har stängt. Kampanjen drivs av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund. www.vitjul.se


Pressmeddelande 21 november Vit jul-ambassadör

Julens alkoholnorm - en obehaglig verklighet

Författaren och pappabloggaren Manne Forssberg är ambassadör för Vit jul för tredje året i rad. I sin roll som pappa och bloggare arbetar han aktivt med att utmana alkoholnormen.

Julen har en obehaglig dubbelhet, å ena sidan är det barnens högtid, å andra sidan är det den stora alkoholmånaden där det bjuds på alkohol från första advent fram till nyår. Samtidigt som det är en månad då barnen inkluderas i olika tillställningar relaterade till julfirandet.

- Vi förväntas dricka alkohol vid olika jultillställningar och det blir ett normbrott att avstå från drickande. Alkoholnormen kring våra högtider är så stark att vi blir slavar under den, säger Manne Forssberg, ambassadör för Vit jul.

Vit juls ambassadörer arbetar aktivt för att få fler vuxna att skippa alkoholen till jul och inspirera fler att göra detsamma. Julen är barnens högtid och då är det viktigt att det finns vuxna som kan vara en trygg punkt för barnen.

- Jag är så himla glad över Manne som Vit jul-ambassadör! säger Mona Örjes, styrelseordförande för IOGT-NTO-rörelsen. När man blir förälder är det läge att fundera över vem man vill vara tillsammans med dem man älskar mest, och då är förstås alkohol en av de saker som känns rimligt att reflektera över, fortsätter Örjes.

Kontakt:
Manne Forssberg, bloggare och författare 
Tel: 076-315 44 85

Mona Örjes, Styrelse ordförande IOGT-NTO-rörelsen 
Tel: 073-383 83 42 

Laura Luna, Pressekreterare Vit Jul 
Tel: 070-732 40 14

Vit jul-kampanjens syfte är att göra julen till barnens högtid, genom att: 1) få fler vuxna att välja alkoholfritt under julhelgen och 2) organisera jullovsaktiviteter så att de barn och unga som inte kan eller vill vara hemma ska ha någonstans att ta vägen när skola och fritidsaktiviteter har stängt. Kampanjen drivs av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund. www.vitjul.se

 


Pressmeddelande 17 november Vit jul-ambassadör

Lilla Fruntimret tar en vit jul

Konstnären och författaren Gunilla Dahlgren blir ambassadör för Vit jul-kampanjen 2017. Med sina teckningar och träffsäkra texter vill hon inspirera fler att skippa alkoholen under julen.

- Jag blev väldigt glad när jag fick frågan om att bli Vit jul-ambassadör. Som mormor och farmor är jag ju en viktig del i mina barnbarns julfirande. Jag vill att de ska få med sig fina julminnen, säger Gunilla Dahlgren, även känd som Lilla Fruntimret.

Lilla Fruntimret kommer att bidra med teckningar och kåserier till Vit juls adventskalender. Varje söndag från första till sista advent publiceras Lilla Fruntimrets bilder och tankar om julen.

- Med härliga Gunilla Dahlgren som ambassadör för Vit jul får vi möjlighet att engagera även mor- och farföräldragenerationen. De är viktiga när det kommer till hur vi tar vara på våra jultraditioner, men också som trygga vuxna för barnen, säger Mona Örjes, styrelseordförande för IOGT-NTO-rörelsen.

Gunilla Dahlgren har sedan 1970 gett ut 5 barnböcker och ytterligare 18 böcker med bilder och kåserier. Ytterligare fyra ambassadörer för Vit jul kommer att presenteras under de kommande två veckorna. Följ Lilla Fruntimrets julkalender på Facebook

Länk: http://www.facebook.com/vitjul.

Kontakt:
Gunilla Dahlgren, Konstnär och författare
Tel: 079-073 78 70

Mona Örjes, Styrelseordförande IOGT-NTO-rörelsen
Tel: 073-383 83 42

Laura Luna, Pressekreterare Vit Jul
Tel: 070-732 40 14

Vit jul-kampanjens syfte är att göra julen till barnens högtid, genom att: 1) få fler vuxna att välja alkoholfritt under julhelgen och 2) organisera jullovsaktiviteter så att de barn och unga som inte kan eller vill vara hemma ska ha någonstans att ta vägen när skola och fritidsaktiviteter har stängt. Kampanjen drivs av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund. www.vitjul.se


Pressmeddelande 2 maj 2017

Få utsatta barn får stöd

Idag släpper Junis sin fjortonde rapport som sammanställer vilket stöd kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk. 75 procent av landets kommuner har besvarat enkäten som ligger till grund för rapporten. Undersökningens svar visar att 2 615 barn till missbrukare nåddes av de stödinsatser som de svarande kommunerna erbjöd förra året.

Många kommuner klarar inte sitt uppdrag att hitta och stötta de som bäst behöver hjälp, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis. Detta trots att mycket positivt har hänt sen vi började undersöka stödet. Bra forskning och bra metoder har tagits fram, och många personalgrupper har fått utbildning. Men fortfarande når åtgärderna inte fram till barnen.

Det går förstås inte att fastställa exakt hur många barn som lever i missbruksmiljö. Säkert är ändå att minst 100 000 barn i Sverige har föräldrar som är aktuella inom missbruks- och beroendevård (Kartläggning SKL 2012). Närmare 400 000 barn har beräknats växa upp i en familj med riskabel alkoholkonsumtion i Sverige (FHI 2008).

Oavsett vilken siffra man utgår från är det en försvinnande liten andel som nåtts av kommunernas insatser.

Samverkan mellan olika instanser inom den egna kommunen är något som de som svarat från kommunerna själva år efter år lyfter som den viktigaste faktorn för att kunna utveckla stödet till barn och unga.

– Socialtjänst, skola, vård och andra aktörer måste samverka för att upptäcka barn som har det trassligt hemma, och ge dem stöd. De här barnen och ungdomarna mår dåligt nu, men de löper också stor risk för bestående problem som fysisk och psykisk ohälsa samt ett eget missbruk om de inte får hjälp. Det är helt oacceptabelt att så få barn i familjer med missbruk får stöd, säger Mona Örjes.

Junis rapport, som i år heter ”Med barnets perspektiv”, finns på www.junis.org/rapport. Där går det också att läsa enkätsvaren kommun för kommun.


Pressbilder finns på
www.junis.org/press

Kontakt: Mona Örjes, förbundsordförande IOGT-NTOs Juniorförbund, mona.orjes@junis.org, 0733-83 83 42

Anna Carlsson Cheikh, förbundskonsulent IOGT-NTOs Juniorförbund, anna.carlsson.cheikh@junis.org, 0733-72 62 78

 


Pressmeddelande 31 mars 2017

Ett oberoende civilsamhälle bygger Sverige starkt

Idag släpps spelutredningen som pekar ut vägen framåt för spelmarknaden. Spel är av stor betydelse för ett starkt civilsamhälle genom de 1,6 miljarder som genereras varje år. Beroende på utredningens vägval kan förutsättningarna för civilsamhället förändras drastiskt.

Sedan mitten av 1800-talet har spel och lotterier arrangerats av ideella organisationer, med grundtanken att överskottet från dessa verksamheter ska komma hela samhället tillgodo – så kallade allmännyttiga ändamål. Varje år går över 1,6 miljarder kronor till allmännyttig verksamhet från spel och lotterier.

- Varje krona är medel som möjliggör att vi kan ordna aktiviteter för alla barn, oavsett ekonomi eller hemsituation, säger Mona Örjes, ordförande för Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund. Hos oss får barn vara barn, de får skratta högt, utmana sig genom att göra nya saker och de möter trygga vuxna. Förra sommaren genomförde vi över 70 läger, där mer än 3500 barn deltog. De ideella gör jobbet, men en så stor verksamhet hade inte varit möjlig utan intäkterna från Miljonlotteriet.

I de framlagda lagförslagen idag är det två delar som har störst påverkan på förutsättningarna för ett framtida starkt civilsamhälle.  
1.Ideella organisationer får fortsatt ensamrätt att anordna spel både fysiskt och digitalt.
2.Att den svenska modellen med skattefrihet bevaras på alla spelprodukter som ideella organisationer arrangerar.

- Vi förväntar oss att regeringen följer direktiven om att säkerställa fortsatta goda möjligheter för civilsamhällets egen finansiering. Ideella organisationer måste även i fortsättningen ha ensamrätt att anordna spel både fysiskt och digitalt, säger Mona Örjes. 

För mer information kontakta:
Mona Örjes, förbundsordförande, 0733-83 83 42, mona.orjes@junis.org

Pressmeddelande 16 februari 2017

7 av 10 lärarstudenter saknar utbildning om barn i missbruksmiljö

Majoriteten av de som studerar till lärare för årskurs 4-6 upplever att de inte har fått någon utbildning alls om barn i familjer med missbruk. Det visar en ny undersökning som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, genomfört på uppdrag av IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis.

– Att lärarutbildningarna förbättras är helt livsavgörande för de här barnen! Alla blivande pedagoger måste i sin grundutbildning få god kunskap om hur problem i familjen, exempelvis missbruk, påverkar barn samt vad skolan kan göra för att stödja barnet, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis. 

Vart femte barn lever med minst en vuxen som har ett riskbruk av alkohol. För barn med en förälder som missbrukar är risken att gå ut nian utan fullständigt betyg 2-3 gånger så hög som hos andra. 

Trots detta uppger majoriteten av programansvariga för grundlärarutbildningarna och studenterna själva att det inte ingår undervisning om dessa frågor i utbildningen. De få studenter som fått kunskap uppger att den främst handlat om vilka åtgärder som ska vidtas när man anar att ett barn lever i en familj med missbruk, men inte hur man kan identifiera eleverna. 

– Det är under all kritik att vi lärarstudenter inte har fått ta del av information om barn som far illa i sina hem och hur det kan upptäckas i skolan. Liksom vad vi i skolans verksamhet kan göra, säger en student på lärarutbildning åk 4-6.

– Vi måste hjälpa fler barn att må bra, säger Mona Örjes. Och det första steget är att förbättra lärarutbildningarna vad gäller barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa.

Idag släpper Junis rapporten på ett lunchseminarium som en del i uppmärksamhetsveckan om barn och unga i familjer med missbruk. Junis är en del av kampanjen Spela roll, www.duspelarroll.se.

Rapporten går att ladda ner på www.junis.org/lararutbildning
Pressbilder finns på www.junis.org/press 

För mer information kontakta:
Mona Örjes, förbundsordförande, 0733-83 83 42, mona.orjes@junis.org
Anna Carlsson Cheikh, förbundskonsulent, 0733-72 62 78, anna@junis.org

 
 
  
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy