För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
 

Nytt medlemsregister
Junis har bytt medlemsregister till eBas som ägs av Sverok ADMIN. Det är ett medlemsregister som även UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) och NSF (Nykterhetsrörelsens scoutförbund) använder. 


Föreningsregisteransvarig
Det är föreningen själv som registrerar nya medlemmar och ledare, samt registrerar betalning av medlemsavgift. Därför behöver varje förening ha en föreningsregisteransvarig. Den ansvariga personen kan till exempel vara en ledare i föreningen, en IOGT-NTO-medlem, en UNF:are eller er Junis-konsulent. Har din förening inte valt en medlemsregisteransvarig? Kontakta medlem@junis.org eller 08-672 60 70. 

Medlemsavgift
Från och med 1 januari 2019 får alla föreningar behålla medlemsavgiften till förbundet på 40 kronor. Om föreningen önskar ta in en ”lokal” medlemsavgift går det bra, men medlemsavgiften kan även vara noll kronor. Samråd med distriktet kring förändringar i medlemsavgiften så er önskade avgift fungerar med distriktets eventuella landstings- eller regionbidrag. 

Utbildning 2019
Distrikt som önskar utbildning i eBas kikar på lämpligt datum och plats dit alla distriktets föreningar kan bjudas in. Mejla sedan till ebas@junis.org och meddela önskad tid och plats. Minst 5 deltagare krävs. Kansliet står för resa och mat för utbildaren. Distriktet står för sina egna kostnader så som lokal, mat/fika och resor för deltagarna. Beroende på gruppens storlek behövs cirka 4-6 timmar. 

Utbildningstillfällen kan tidigast ske från 1 mars 2019.

Beskrivning över olika funktioner:
Medlemmar

Under Medlemmar -> Medlemslistan hittar ni föreningens medlemmar. En skillnad mellan eBas och andra medlemsregister är att eBas är uppbyggt kring bekräftade medlemskap. Alla som vill fortsätta vara medlemmar i föreningen måste varje år bekräfta detta.

I eBas kan föreningen skicka ut inbjudningar till föregående års medlemmar att bekräfta sitt medlemskap. De får då ett sms eller ett mejl med en länk för att tacka ja till att fortsätta vara medlem. De kan också välja att tacka nej. Inbjudningar kan göras var sjunde dag. SMS:en kostar inget för föreningen, utan betalas av förbundet tills vidare.

Om en medlem bekräftar sitt medlemskap vid en träff, exempelvis genom en signatur, kan ni lägga till enstaka medlemmar med funktionen ”Hämta medlem från föregående år”.
Observera att medlemmen måste ha bekräftat sitt medlemskap genom betald medlemsavgift eller underskrift där barnet intygar att det vill vara medlem i Junis innan ni flyttar in medlemmarna manuellt via Excel-fil eller genom ”Hämta medlem från föregående år”. 

Genom onlineregistreringen kan medlemmen betala sin medlemsavgift direkt om föreningen har ställt in detta i betalmodulen. 

Medlemmar som laddas upp på medlemslistan med Excel-fil eller som bekräftar sitt medlemskap genom onlineinbjudningen hamnar på en granskningslista. Under Medlemmar -> Granska nya kan ni godkänna inkommande medlemmar så att de flyttas till medlemslistan.

Nya medlemmar
Föreningen ska själva lägga in nya medlemmar som ni värvar. Medlemmar kan skrivas in en och en. Välj funktionen ”Skriv in enstaka” under Medlemslistan eller i menyn till vänster. Skriv i medlemmens uppgifter och tryck på ”Lägg till medlem”.

Under menyvalet ”Ladda upp lista” finns möjlighet att ladda ner en Excelmall som flera medlemmar kan skrivas in i på en gång. Ladda sedan upp listan och granska medlemmarna på granskningslistan.

Observera medlemmen måste ha bekräftat sitt medlemskap genom betald medlemsavgift eller underskrift där barnet intygar att det vill vara medlem i Junis innan ni skriver in dem i Junis.
Under Medlemmar -> Onlineregistrering hittar ni en länk till föreningens egen onlineportal. Här kan medlemmar gå med direkt i föreningen samt betala sin medlemsavgift på nätet.

Betala medlemsavgiften
När en medlem betalt medlemsavgiften kontant till föreningen ska detta registreras i eBas. Sök fram medlemmen som betalt i medlemslistan, tryck på ”Ändra” och fyll i datumet för betalning i rutan ”Inbetalningsdatum”. Om föreningen använder onlineregistreringen med möjlighet att betala sin medlemsavgift via Swish eller kontokort markeras medlemmen betalande automatiskt. 
Föreningens medlemsavgift ställs in under
Betalningar -> Medlemsavgifter. 

Ta ut en medlemslista 
Knappen ”Exportera urval” exporterar medlemslistan till Excel.

Ändra medlemsuppgifter
Föreningen kan ändra en medlems uppgifter. Sök fram medlemmen, tryck på knappen ”Ändra”, skriv in de nya uppgifterna och tryck på ”Uppdatera medlem”.

Utskick
Ni kan göra utskick direkt från eBas via både SMS och epost. För att få fram en mottagarlista görs en sökning i sökfunktionen för att sedan välja ”Utskick till urval”. 

Rapportera årsmöte
Föreningens årsmöte ska rapporteras i eBas. Under menyvalet ”Årsmöte” hittar ni flikarna ”Årsmötesrapport” och ”Årsmöteshandlingar”. Under årsmötesrapporten skriver ni in vilka som valdes till styrelse, revisorer och eventuellt valberedning. Det går att använda knappen ”Hämta medlem” för att söka fram en medlem ur medlemslistan. I årsmötesrapporten anger ni också om ni genomfört några stadgeändringar. Om ni genomfört stadgeändringar ska ni ladda upp de nya stadgarna med aktuellt datum under Föreningens uppgifter -> Stadgar. Kom ihåg att spara årsmötesrapporten.

Under ”Årsmöteshandlingar” laddar ni upp årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelse. Junis vill att alla föreningar laddar upp årsmötesprotokoll och en enklare verksamhetsberättelse. Det går också bra att beskriva föregående års verksamhet i årsmötesprotokollet, istället för att skriva en verksamhetsberättelse. Mall för årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse finns i den högra kolumnen. 
Ni behöver inte skicka in protokollet i pappersform efter att ni laddat upp det.

eBas-hemsida
I eBas finns en funktion för att skapa enklare föreningshemsidor. Klicka på Föreningens uppgifter -> Hemsida. Där kan du kryssa i ”Aktivera hemsida”. Via hemsidan går det att skicka meddelanden till föreningen och att direkt bli medlem i föreningen. Det går att koppla ett Facebookflöde till hemsidan. Genom att redigera rutan ”Ändra adress” går det att få en valfri hemsideadress.
 
Betalmodul
I Betalmodulen stödjer Swish-betalning, kontokortsbetalning och registrering av kontantbetalning samt möjlighet till egen fakturahantering. Pengarna som betalas in via betalmodulen skickas till förbundet och betalas ut till föreningens konto fyra gånger per år. Under rubriken Betalningar -> Föreningsbidrag kan din förening se hur mycket pengar som har kommit in via Swish eller kontokortsbetalningar.


Inloggning E-Bas.

LifeSize-support möten
28 februari klockan 19.00
26 mars klockan 19.00
25 april klockan 19.00
21 maj klockan 19.00

Använd LifeSize och ring in till Junis VR 82.

Beställ konto här.

Behöver du hjälp/instruktioner för LifeSize?

Mejla ebas@junis.org eller ring 08-672 60 70. 

Har du frågor?
Mejla ebas@junis.org

Ringa 08-672 60 70

Gå med i Facebook-gruppen

Checklista föreningsadministratörer

Checklista

Årsmötesprotokollsmall

Protokoll ÅRSMÖTE.doc

Verksamhetsberättelsemall

Verksamhetsberattelse.doc

 

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy