För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 Möt Junis i Almedalen! 

Med utgångspunkt i vår rapport presenterar vi vilket stöd Sveriges kommuner erbjuder barn och unga i familjer med missbruk. Du kan också möta skolsköterskorna i Enköping som har utökat hälsosamtalet till att även handla om alkohol och våld i hemmet. Dessutom delar organisationen Maskrosbarn med sig av sina tips om en förbättrad socialtjänst för barn och unga.

Välkommen till våra seminarier där barnen står i fokus! Samtliga arrangeras på Soberian, Kilgränd 1, ingång från Donners plats.
Skolan som arena för psykisk hälsa

Måndag 2 juli 2018, kl. 14.00
Soberian, Kilgränd, Visby

Hur kan skolan bli en arena för psykisk hälsa? Kan hälsosamtalen vara ett verktyg? Skolsköterskorna i två kommuner i Uppsala län har med gott resultat testat att ställa frågor även om föräldrastress, psykisk ohälsa, missbruk och våld i hälsosamtalen. 

Fråga alla är ett utvecklingsarbete inom projektet ”Skolan som arena för psykisk hälsa”. Skolsköterskor i Enköping och Älvkarleby har tillsammans med elever formulerat utökade frågor för hälsosamtal kring psykosociala risker. Ett frågeformulär med åtta frågor om föräldrastress, psykisk ohälsa, missbruk och våld togs fram och testades vid hälsosamtal under läsåret 2016–2017. Under pilotstudien deltog 500 elever på mellan- och högstadiet. Projektet pågår och utvecklas, det drivs gemensamt med Enköpings och Älvkarlebys kommuner och Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala.

Under seminariet får du veta mer om projektet och vilka effekter det haft.

Medverkande:
Anja Kivimäki, Projektledare och verksamhetsutvecklare inom BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Katarina Laurin Lindblad, Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, Sankt Ilianskolan, Enköping
Christina Stenhammar, verksamhetsledare för elevhälsan
i Uppsala

Till Facebookevenemanget


Alkohol och våld mot barn
- för svårt att tala om?

Tisdag 3 juli 2018, kl. 14.00
Soberian, Kilgränd, Visby 

Hur ser kopplingen ut mellan alkohol och våld mot barn? Varför vågar så få se och tala om det sambandet, samtidigt som Sverige lovat FN att vara ett föregångsland för att stoppa allt våld mot barn?

Presentation av Stiftelsen Allmänna Barnhusets nationella kartläggning av våld mot barn. Vart sjunde barn i Sverige har någon gång blivit slagen av en vuxen. Räknar man in andra former av våld och försummelse blir andelen mycket högre. En faktor som man inte pratar så högt om, trots att alla känner till den, är alkohol. Varför är det så? Vad kan man göra?

Åsa Landberg, bl a leg barnpsykolog och en av författarna till Nationell kartläggning av våld mot barn, Jorge Londoño, förbundsordförande i Rädda Barnens Ungdomsförbund, och Mona Örjes, förbundsordförande i IOGT-NTOs Juniorförbund.

TIll Facebookevenemanget


Ungdomar och socialsekreterare i samarbete kring en bättre socialtjänst 

Onsdag 4 juli 2018, kl. 15.00
Soberian, Kilgränd, Visby 

Hur kan processen på socialtjänsten utformas så att barn och unga görs delaktiga och får inflytande på riktigt, på deras villkor? Hur kan vi stärka barnrättsperspektivet i socialtjänstens arbete? Hur kan vi bättre rusta blivande socionomer att möta barn i familjer med missbruk och deras problematik? Vad sker när socialsekreterare och ungdomar samskapar kring en ny socialtjänst?

Idag lägger socialsekreterare inte mer än 10 minuter i snitt om dagen på möten med barn och unga. Socialsekreterare arbetar ofta under tidspress i ett arbetsklimat som inte gynnar varken dem eller de barn och unga de vill hjälpa. Samtidigt hörs varken deras eller barn och ungas röster i rum där beslut fattas. Maskrosbarn har arbetat med projektet S.O.C. - Hör du mig, ett initiativ som skapar en ny arena för socialtjänst och ungdomar att samskapa kring framtidens socialtjänst.

Känner sig blivande socionomer rustade för att möta barn i familjer med missbruk och deras problematik? CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har på uppdrag av Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund, ställt frågan till sistaårsstudenter på socionomutbildningen. Resultatet redovisas kort under seminariet.

Medverkande
Maria Thell, Barnombud och samordnare på Maskrosbarn
En ungdom från Maskrosbarn som varit med i projektet
Mona Örjes, förbundsordförande IOGT-NTOs Juniorförbund

Till Facebookevenemanget

Junis, IOGT-NTOs   Juniorförbund, är en barnorganisation med över 12.000 medlemmar upp till 15 år. Vi har 200 föreningar i hela landet och 1300 ideella ledare. 

Inbjudan i PDF

 Besök Junis på Facebook

 Besök Junis på Twitter

 Besök Junis på Instagram

 
   
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy