För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! heter ett helt nytt pedagogiskt material för att stärka barns resiliens. Materialet som syftar till att ge barn färdigheter och träna upp sin motståndskraft då de har att hantera svåra situationer, har sin upprinnelse i ett tidigare europeiskt samarbetsprojekt vid namn RESCUR (Resiliense Curriculum). www.rescur.eu

RESCUR kom till utifrån att många barn runt om i Europa i dag är utsatta för krig, har varit på flykt, upplevt etnisk förföljelse och diskriminering, växer upp i fattigdom, i familjer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller våld, eller själva har en funktionsnedsättning av något slag m m. Forskare vid universitet i Malta, Kroatien, Grekland, Italien, Portugal och Sverige (Örebro universitet) utgick från vad tidigare forskning kommit fram till när det gäller vad som är verkningsfullt för att stärka barns motståndskraft. Utifrån dessa rön sammanställde de ett material, en studieplan, som nu ska prövas i samtliga länder.

Ett inkluderande material

JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! är ett inkluderande material på så sätt att det vänder sig till alla barn, inte bara de som vi vet har svårigheter med sig i sitt bagage. Det kan med fördel användas i alla typer av barngrupper då denna kunskap kommer alla barn tillgodo.

Materialets uppbyggnad

Materialet, studieplanen, består av en introducerande guide för lärare/ledare, en guide för föräldrar samt lärar-/ledarhandledningar. Materialet är åldersindelat och finns i tre versioner: för åldern 4-5 år, 6-8 år och 9-12 år.
Varje handledning är indelad i sex olika teman, vilka i sin tur innehåller delteman, ämnen och aktiviteter med olika svårighetsgrad.


TEMA 1

Att utveckla kommunikations-
färdigheter

TEMA 2

Att skapa och bevara hälsosamma relationer

TEMA 3

Att utveckla positivt tänkande

 

TEMA 4

Att utveckla självbestämmande

TEMA 5

Att bygga på styrkor

 

TEMA 6

Att göra svårigheter till möjligheter

Berättelser, sagor och mindfulness-övningar är återkommande inslag i materialet. Du som lärare/ledare bestämmer själv vilken svårighetsgrad du anser att din grupp klarar av. Aktiviteterna är fokuserade på barnens aktivitet och delaktighet. 

Den svenska fortsättningen av projektet RESCUR

Tillsammans kommer nu IOGT-NTOs Juniorförbund (Junis) och Örebro universitet, med stöd från Folkhälsomyndigheten, att implementera och studera den effekt som materialet
JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! har på våra barn i Sverige.

Med start våren 2017, önskar vi nu pröva materialet inom förskola, skola och barngrupper inom socialtjänstens områden samt idéburna organisationer.

Vi kommer i projektet vända oss till åldrarna 6-8 samt 9-12 år. I skolan är det önskvärt att materialet införs i årskurs 1 och årskurs 4, eftersom forskarna önskar att materialet används i minst ett år och att det är samma lärare som då följer dem under denna tid.

I grupper inom socialtjänst eller idéburen organisation gäller att barnen under projekttidens gång ska vara inom åldersspannet.

Utbildning, material och handledning är – i detta första utvecklingsskede – kostnadsfri. Verksamheten i de olika grupperna kommer noga följas och utvärderas av forskare vid Örebro universitet.


Foto: pixhill.com, Grafik: DigitalArtCart.com
Resiliens

Resiliens är ett begrepp som beskriver en individs kapacitet att hantera kriser, förändringar och stress och ändå fortsätta att utvecklas. Det handlar om att utveckla motståndskraft och anpassningsförmåga samt förmågan att vända svårigheter till möjligheter. Ju starkare resiliens desto mindre risk för att individen ska brytas ned av svårigheter.Mer information

Önskar du delta i projektet eller vill du ha mer information? Kontakta oss via e-post: 
rescurjunis.org Lärar-/ledarguide

För att få ta del av handledningarna måste du ha genomgått utbildningen för Rescur JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! 

Däremot kan du redan här och nu få ta del av den lärar-/ledarguide som tillhör materialet. 

 Ladda ner som pdfPresentationsfolder

Ladda ner vår folder som presenterar materialet JAG VILL, JAG KAN, JAG TÖRS! som pdf för utskrift.

 Ladda ner som pdf

 
 
 
   
  IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, är en barnorganisation med över 12 000 medlemmar upp till 15 år. Vi har 200 föreningar i hela landet och 1300 ledare.

I Junis händer mycket. Vi sysslar med teater, film, läger, disco, pyssel, cirkus, sport, utflykter, bakning och mycket mer! All verksamhet bygger på Junis grundsatser: demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM