För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
Barn som växer upp med en förälder eller annan närstående vuxen som missbrukar har rätt att få stöd. Det är vi vuxna som har ansvar för att barnen får detta stöd, och alla kan göra något. 

Varje barns upplevelse av att växa upp med missbruk är naturligtvis unik. Men det finns upplevelser och känslor som de flesta kan känna igen sig i. Om en vuxen i en familj missbrukar alkohol eller andra droger, är det något som påverkar hela familjen. Barnen blir ofta ”föräldrar” åt sina egna föräldrar och kan inte alltid vara de barn som de faktiskt är. Barnen känner sig ofta väldigt ensamma om sin situation, och känner oro, skuld och skam över den vuxnes missbruk.Döljer missbruket
Det går inte att se på utsidan vem som har en förälder som dricker för mycket. Missbruk och beroende finns i alla samhällsklasser och yrkesgrupper. Missbruksproblem är ett ämne som är tabu. Detta lär sig barn tidigt, och de lär sig att inte berätta om hur det är hemma. Om det är krångligt hemma kan detta ta sig olika uttryck. En del barn blir bråkiga men många blir ”hjältar” som är duktiga i skolan eller tar mycket stort ansvar. Andra är tysta och ordentliga och gör allt för att inte väcka uppmärksamhet, medan andra är oftast glada, spexiga och roliga. Allt detta kan bli till sätt att dölja familjens hemlighet och inte visa hur man egentligen mår.Hundratusentals barn
Det beräknas finnas cirka 100 000 barn som har föräldrar som har varit inlagda på sjukhus eller inom missbruks- och beroendevården. Det finns ett stort mörkertal i och med att väldigt många som har alkoholproblem inte är ”kända” av vård eller socialtjänst. 
Ser man till de vuxna som har ett så kallat riskabelt alkoholbruk räknar man med att omkring 385 000 barn växer upp i dessa familjer. Det innebär 20 procent av alla barn upp till 18 års ålder.

 

Risker för barnen – som går att förebygga
Att växa upp med missbruk är en så kallad riskfaktor för barn att fara illa och själva få problem. Forskning visar att barn som växer upp med missbruk drabbas i högre grad än andra av olika psykiatriska besvär, exempelvis ätstörningar och självskadebeteende. Barnen löper även större risk att få egna missbruksproblem senare i livet.
Riskerna för att barnet far illa kan däremot minska om det finns flera så kallade skyddsfaktorer. Det kan exempelvis vara en bra förskola och skola, bra kontakt med andra vuxna och medverkan i organiserade fritidsaktiviteter. Genom att stärka skyddsfaktorerna är det med andra ord möjligt att bryta mönster, och förhindra att människor far illa.
Att se, upptäcka och erbjuda stöd till barn i missbruksmiljö har positiva effekter för både individer och hela samhället.Viktiga att vuxna ser barnen
Många barn som växt upp med missbruk berättar om vuxna som har sett dem, ställt frågor och lyssnat på det barnen har berättat. Dessa vuxna har blivit mycket viktiga personer i barnens liv. Som vuxen kan du även hjälpa barn att inte fastna i sin ”roll”. Den som alltid vill få andra att skratta kan behöva träna på att vara allvarlig, den som inte vill synas kan behöva bli sedd – på sina villkor. Den som bråkar kan behöva höra att hen är duktig, och den som alltid tar ansvar kan behöva avlastas.

 

 


Det här behöver 
alla veta!

 Du är inte ensam.

 Du har rätt att må bra.

 Du har rätt att få prata med någon som lyssnar.

 Du har rätt att få stöd och hjälp.

 Dina föräldrar kan få stöd och hjälp.

 

 

Bra webbsidor 
att läsa mer på

 Bris 
www.bris.se

 Koll på soc
www.kollpasoc.se

 Ungdomsmottagningen 
på nätet
http://umo.se

 Drugsmart
www.drugsmart.se

 Maskrosbarn
www.maskrosbarn.org

 Trygga Barnen
www.tryggabarnen.orgDet här gör Junis

Junis vill att alla barn som lever med en vuxen som dricker för mycket eller använder andra droger ska känna att det är okej att prata om hur det är hemma. Barnen ska också veta att de inte är ensamma om att ha det så. Därför vill vi prata om att många barn i Sverige växer upp i familjer där någon missbrukar.

I våra föreningar, på läger och festivaler vill vi att barn ska ha roligt, känna gemenskap och känna att alla är lika mycket värda. Inga Junis-ledare dricker alkohol eller använder andra droger och på våra aktiviteter är alla alltid helt nyktra.

Junis vill få alla vuxna att lära sig mer om hur det är att vara barn i en familj där vuxna dricker för mycket. Vi försöker berätta om detta, bland annat i Junis rapport. Vi vill att de som är politiker, lärare, sjuksköterskor, poliser, socialsekreterare och så vidare ska bli ännu bättre på att se till att barn får stöd när det är jobbigt

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy