För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
Om barn far illa har vi som vuxna ansvar att våga se och agera, för barnets skull. Att leva med en vuxen som dricker för mycket eller använder andra droger är ett exempel på situation när barn riskerar  att fara illa. Ta din oro på allvar!

 • Yrkesgrupper på vissa myndigheter och verksamheter, exempelvis inom polis, förskola, skola, hälso- och sjukvård har en skyldighet  enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 14 1§ att anmäla till socialtjänsten  vid misstanke att ett barn (ålder 0-18 år) far illa eller riskerar att fara illa. Läs mer här.
 • Övriga vuxna är inte skyldiga att anmäla, men i lagen står det att alla som får kännedom 
  om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).
 • Du kan alltid kontakta socialtjänsten och göra en orosanmälan. Du behöver inte säkert veta att ett barn far illa när du gör en orosanmälan - din oro räcker. 
  I Rädda barnens handbok ”Orolig för ett barn” finns många handfasta tips. 
 • Ibland finns det tydliga och synliga tecken på att ett barn far illa. Misstänker du att ett brott 
  begåtts mot ett barn – som våld eller sexuella övergrepp – så ska detta alltid anmälas omgående till 
  polisen. För att ge barnet bästa möjliga skydd ska en anmälan till polisen alltid också följas av 
  en anmälan till socialtjänsten.
 • Är du aktiv inom en verksamhet för barn? Då bör det finnas rutiner för hur de vuxna ska agera 
  vid oro för ett barn i gruppen. Om alla vet vad som gäller, ökar möjligheterna till att barn får 
  rätt stöd.

 

 

 


Det här behöver 
alla veta!

 Du är inte ensam.

 Du har rätt att må bra.

 Du har rätt att få prata med någon som lyssnar.

 Du har rätt att få stöd och hjälp.

 Dina föräldrar kan få stöd och hjälp.

 

 

Bra webbsidor 
att läsa mer på

 Bris 
www.bris.se

 Koll på soc
www.kollpasoc.se

 Ungdomsmottagningen 
på nätet
http://umo.se

 Drugsmart
www.drugsmart.se

 Maskrosbarn
www.maskrosbarn.org

 Trygga Barnen
www.tryggabarnen.orgDet här gör Junis

Junis vill att alla barn som lever med en vuxen som dricker för mycket eller använder andra droger ska känna att det är okej att prata om hur det är hemma. Barnen ska också veta att de inte är ensamma om att ha det så. Därför vill vi prata om att många barn i Sverige växer upp i familjer där någon missbrukar.

I våra föreningar, på läger och festivaler vill vi att barn ska ha roligt, känna gemenskap och känna att alla är lika mycket värda. Inga Junis-ledare dricker alkohol eller använder andra droger och på våra aktiviteter är alla alltid helt nyktra.

Junis vill få alla vuxna att lära sig mer om hur det är att vara barn i en familj där vuxna dricker för mycket. Vi försöker berätta om detta, bland annat i Junis rapport. Vi vill att de som är politiker, lärare, sjuksköterskor, poliser, socialsekreterare och så vidare ska bli ännu bättre på att se till att barn får stöd när det är jobbigt

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy