För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 

Junis har tillsammans med CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning tagit fram ett antal publikationer. Syftet är att belysa vilken utbildning om barn till missbrukare olika yrkesgrupper får. I den första rapporten presenterade vi förskollärarstudenters utbildning, efter detta undersöktes lärarutbildningens redskap och i den tredje socionomstudenter. En kort summering av varje rapports sammanfattning finns att läsa längre ner och du kan ladda hem och läsa rapporterna i sin helhet. 


  

Socionomstudenter

Studien visade att såväl studenter som programansvariga framhåller att barn som växer upp i missbruksmiljöer är ett viktigt ämne som berörs i flera kurser under utbildningen. Samtidigt framgår det att utbildningen är mycket generell och att studenterna saknar en mer djupgående undervisning i dessa frågor

Läs rapporten i sin helhet

 

Förskollärarstudenter

 Studien visade att drygt hälften av studenterna har haft någon form av undervisning kring barn i missbruksmiljö. Samtidigt anger de att undervisningen är mycket begränsad och majoriteten upplever sig inte vara förberedda på att hantera problematiken kopplad till detta. Utbildningen är ofta avgränsad till förskollärares anmälningsskyldighet.

Läs rapporten i sin helhet.

  

Lärarutbildningen

 Majoriteten av de som studerar till lärare för årskurs 4-6 upplever att de inte har fått någon utbildning alls om barn i familjer med missbruk. Det visar undersökningen.

Läs rapporten i sin helhet.För mer information kontakta:
Mona Örjes, förbundsordförande, 0733-83 83 42, mona.orjes@junis.org
Anna Carlsson Cheikh, förbundskonsulent, 0733-72 62 78, anna@junis.org

 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy